MA²ThE-TE-AMO Project Home Page

Home/Language
English Austrian Czech Danish French Italian


Socrates-Comenius

European Commission - Comenius

European Commission - Education and CultureProject Details

Name
MA˛ThE-TE-AMO
MAking MAThEmatics TEAchers MObile

Code
129543-CP-1-2006-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2006
01.10.2009Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners

(AT) Universität Wien

(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) University College Lillebćlt, Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil  
Training Courses
 Printer Friendly Printer Friendly

CZ – Přípravný kurz pro mobilitu učitelůDvou semestrový negraduální kurz je určen pro studenty učitelství navštěvující 2. ročník. Jeho náplní je

  • stupňované náslechy hodin, jejich cílem je zvládnout specifickou slovní zásobu a jazyk učitele;

  • plenární diskuze na bázi zkušeností jednotlivých účastníků (sledování videonahrávek z hodin matematiky vedených v angličtině, návštěvy dvojjazyčných škol);

  • práce s celou škálou učebnic a učebních textů a jich srovnání s obdobnými materiály v mateřském jazyce (L1); cílem je uvědomit si specifika vyjadřování látky v cizím jazyce L2 s ohledem na věk a jazykové dovednosti žáků a možné překážky způsobené buď interferencí L1 a L2, nebo vztahem vyučované látky a základní znalosti komunity cílového jazyka;

  • individuální práce, jejímž cílem je zvládnutí slovní zásoby specifické pro předmět v kontextu učebnic a procvičení i rozšíření slovní zásoby potřebné pro komunikaci ve třídě;

  • diskuze se zkušeným učitelem z praxe;

  • příprava krátké simulované výuky (popis cílů a fází hodiny: prezentace nové látky, procvičení, řešení úloh atd.);

  • simulovaná výuka kolegů s okamžitou i opožděnou zpětnou vazbou (rozbor a plenární diskuze založená na poznámkách z každé hodiny), popis hodiny vedoucího semináře a zpětná vazba – kontrolní seznam.

 

Copyright © by MA˛ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the MA˛ThE-TE-AMO project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.