Zprávy učitelů

Úvod


Tyto soubory obsahují zprávy učitelů, které vznikly v průběhu nebo okamžitě po skončení vyučování v zahraničí. Učitelé měli do svých zpráv zahrnout následující informace:


 • Kontakty s učitelem-hostitelem (před, v průběhu a po návštěvě) – jak probíhaly a zda byly dostatečné

 • Komentáře k náslechům

 • Komentáře k vlastní výuce

  • Atmosféra ve třídě

  • Reakce žáků na moji přítomnost a používaný jazyk

  • Vliv jazyka na výuku

  • Matematický obsah vybraný pro odučené hodiny

  • Zhodnocení příprav na hodiny

  • Úpravy, které bylo potřeba udělat přímo v hodinách

  • Srovnání pojetí tematického celku při výuce doma a při výuce v navštívené zemi

  • Co by se mi ještě hodilo v „nástrojové sadě“

  • Co my zkušenost dala

 • Další komentáře


Většina učitelů také hovořila o situaci v navštívené škole. Dále popisovali problémy, které očekávali a se kterými se nakonec vůbec nesetkali, nebo naopak zcela neočekávané problémy, které museli řešit. Obecně lze říci, že zprávy dávají ucelený obraz toho, co se odehrálo před, v průběhu o po skončení návštěvy a odučení hodin.Click the icons to open the PDF files Austria Czech Republic Denmark France Italy
National
Summary Report
Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file
Report 1
(Teacher's)
Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file
Report 2
(Student Teacher's)
Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file Click to open the PDF file


Copyright © by MA˛ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.