MA²ThE-TE-AMO Project Home Page

Home/Language
English Austrian Czech Danish French Italian


Socrates-Comenius

European Commission - Comenius

European Commission - Education and CultureProject Details

Name
MA˛ThE-TE-AMO
MAking MAThEmatics TEAchers MObile

Code
129543-CP-1-2006-1 -IT-COMENIUS-C21

Action/type
COMENIUS-C21

Project span
01.10.2006
01.10.2009Project Coordinator

Name
CAFRE Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca Educativa
Universitŕ di Pisa

Contact person
Franco FAVILLI

Email
favilli@dm.unipi.itProject Partners

(AT) Universität Wien

(CZ) Univerzita Karlova v Praze

(DK) University College Lillebćlt, Skĺrup Seminarium

(FR) Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l'Académie de Créteil  
Toolbox
 Printer Friendly Printer Friendly

Záznam o vlastní mezikulturní zkušenosti1 • v jazyce: (účastník doplní jazyk)

 • místo, doba trvání, věk:


A. Pocity

 • Co vzbudilo moji zvědavost a zájem (příklady z běžného života, obzvláště pokud mě to vedlo k přehodnocení vlastní kultury):

………………………………………………………………………………………

 • Období, kdy jsem se necítil dobře/kdy se mi stýskalo (co to způsobilo, pokud je to možné s konkrétními příklady):

………………………………………………………………………………………

 • Období, kdy jsem se cítil dobře a jako doma (co to způsobilo, pokud je to možné s konkrétními příklady):

………………………………………………………………………………………


B. Znalosti

 • Nejpodstatnější věc, kterou jsem se dozvěděl o životě v rodinách a/nebo ve škole:

………………………………………………………………………………………

 • Nejpodstatnější věci, které jsem se dozvěděl o zemi, národě, státu, ve kterém jsem byl – jak o jeho přítomnosti, tak minulosti:

………………………………………………………………………………………

 • Co jsem se dozvěděl o zvyklostech a konvencích při komunikaci s jinými lidmi (témata, která je zajímají, témata, kterým je lépe se vyhnout, jak zdravit a jak se loučit):

………………………………………………………………………………………


C. Akce

 • Incidenty či problémy, které jsem vyřešil tak, že jsem lidem vysvětlil rozdíly v kulturách, poukázal na různé úhly pohledu v různých kulturách a na to, jak může dojít k nedorozumění:

………………………………………………………………………………………

 • Příklady situací, kdy jsem se musel ptát a sám se dobrat odpovědi (od „ptaní se na cestu“ po porozumění kulturním zvyklostem a názorům):

………………………………………………………………………………………

Sebehodnocení vlastní mezikulturní zkušenosti1

A. Zájem o to, jak žijí jiní

 • Zajímám se o to, jak žijí jiní lidé, obzvláště o to, co se nedozvím z médií.

Příklad: ………………………………………………………………………….

 • Zajímám se také o to, jak žijí různé skupiny v rámci jedné společnosti, nikoli pouze jak žije dominující většina.

Příklad: ………………………………………………………………………….


B. Schopnost změnit úhel pohledu

 • Uvědomil jsem si, že mohu pochopit jiné kultury, pokud se na věci budu dívat z různých úhlů pohledu a pokud se podívám na vlastní kulturu z jiného úhlu pohledu.

Příklad: ………………………………………………………………………….


C. Schopnost vyrovnat se se životem v jiné kultuře

 • Jsem schopen vypořádat se s celou řadou reakcí na život v jiné kultuře (euforie, stýskání, fyzická i duševní nepohoda atd.).

Příklad: ………………………………………………………………………….


D. Znalost jiné země a kultury

 • Znám některá důležitá fakta o životě v jiné kultuře a o cizí zemi, státu, obyvatelích.

Příklad: ………………………………………………………………………….

 • Vím, jak zahájit rozhovor s lidmi z jiné kultury a jak v rozhovoru pokračovat.

Příklad:…………………………………………………………………………….


E. Znalosti o mezikulturní komunikaci

 • Vím, jak řešit nedorozumění, která vznikají jako důsledek toho, že lidé nemají ponětí o úhlu pohledu v jiných kulturách.

Příklad: ………………………………………………………………………….


 • Vím, jak pro sebe najít nové informace o jiné kultuře a jejích rysech.

Příklad: ………………………………………………………………………….


 

Copyright © by MA˛ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.

This project has been carried out with the support of the European Commission within the framework of the Socrates Programme - Comenius 2.1 Action.
Information expressed in the website reflects the views only of the MA˛ThE-TE-AMO project partnership.
The European Commission cannot be responsible for any use which may be made of the information.