AT – Přípravný kurz pro mobilitu učitelů


Poté, co jsme oznámili záměr otevřít kurz a roznesli letáky jak na školy, tak na Fakultu matematiky, projevili zájem o účast v kurzu dva budoucí učitelé a dva učitelé z praxe. Tak malý počet zájemců má několik příčin: pro studenty učitelství jde o zcela dobrovolný kurz, z něhož nezískají žádné započítávané kredity. Pokusili jsme se kurz zařadit do pregraduální přípravy, ale zvítězily kurzy „tradiční“. Učitelé z praxe se tohoto kurzu musejí účastnit ve vlastním volnu (není jednoduché získat povolení vedení školy, obzvláště pokud jde o kurz, který se koná v několika různých dnech). Mobilita učitelů navíc v Rakousku nemá žádnou tradici, a to jak v případě studentů učitelství a učitel, tak v případě vysokoškolských pedagogů (na Fakultě matematiky byl tento rok problém i naplnit byť malou kvótu pro výměnu v rámci programu Erasmus). I přes všechny popsané obtíže se nám ale podařilo získat tyto čtyři nadšence, kteří se kurzu účastní.

Vzhledem k tomu, že kurz se koná do konce letního semestru 2008, jde pouze o předběžnou zprávu, která hovoří nejen o aktivitách, které již proběhly, ale i o plánovaných aktivitách.


Část 1 – Angličtina pro matematiky (říjen 2007 – leden 2008)

Tohoto kurzu se účastnili i další studenti, kteří nemají zájem o účast na projektu, ale které zajímá vyučování v cizím jazyce. V této části kurzu jsme se zaměřili na prezentaci matematických témat v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že máme vyslat učitele do Dánska a nejsme schopni sehnat žádné dánsky hovořící učitele (kteří by studovali dánštinu nebo byli dánského původu), dohodli jsme se v rámci projektu, že hodiny v Dánsku budou odučeny v angličtině. Každý účastník si mohl podle svého zájmu vybrat libovolné téma (z matematiky), které by představil svým kolegům. Tyto prezentace byly nahrány na video. V průběhu kurzu byly sledovány a účastníci se k nim mohli vyjádřit. V druhé polovině kurzu měli účastníci za úkol prezentovat jiné matematické téma, při jehož prezentování měli zohlednit předcházející komentáře kolegů.

Kurz se konal jednou týdně, vedl ho didaktik matematiky a didaktik cizího jazyka. Celkem šlo o 10 hodin, v každé bylo 45 minut věnováno prezentaci a 45 minut diskuzi.

Tato část kurzu byla motivovaná snahou podpořit sebevědomí účastníků s ohledem na jejich schopnost hovořit o svém tématu v angličtině (nikdo z nich neměl předchozí zkušenosti). Komentáře byly kladné, účastníci velmi kladně hodnotili zpětnou vazbu, kterou poskytovaly pořízené videonahrávky.


Část 2 – Příprava na výuku v zahraničí (březen 2008 – červen 2008)

Tato část kurzu probíhá ve čtyřech blocích (čtyři odpoledne/večery), protože se ukázalo, že účastníci budou uvolněni z práce spíše čtyřikrát za semestr než každý týden.


Lekce 1 – Projekt, dánské školy

  • V této lekci byli účastníci seznámeni s dánským vzdělávacím systémem a dostali konkrétní popis hostitelské školy (zeměpis, struktura, kultura školy atd.).

  • Byly vysvětleny organizační podrobnosti.

  • Byly představeny dvě zvolená témata (rovnost zlomků a Pythagorova věta).


Lekce 2 –Pythagorova věta, jazyk v hodině

  • Účastníci vytvořili s použitím různých materiálů vyučovací jednotku na zvolené téma.

  • Diskuze složky „Jazyk v hodině“ Birgith a složky „Vedení hodiny v angličtině“ Marie. Vybrali a přeložili užitečné fráze.


Lekce 3 – Rovnost zlomků, speciální slovní zásoba

  • Účastníci vytvoří s použitím různých materiálů vyučovací jednotku na zvolené téma.

  • S použitím knihy „Mathematisches Fachwörterbuch“ bude prezentována a prodiskutována slovní zásoba týkající se zvolených dvou témat.


Lekce 4 – Testování výuky

  • Účastníci budou testovat části hodin.

  • Diskuze o testovaných celcích

  • Vysvětlení konečných detailů


Copyright © by MA˛ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.