Dotazník


DOTAZNÍK PRO UČITELE VŠ

(Otázky označené * jsou určeny pouze pro učitele matematiky)


O Vás

 1. Pro jaký předmět máte kvalifikaci?

 2. Jaké cizí jazyky ovládáte?

 3. Jak byste ohodnotil/a Vaše jazykové dovednosti? (viz příloha)

 4. Učíte studenty se zaměřením na 2. stupeň ZŠ, SŠ nebo obojí?


Dřívější zkušenosti

 1. Přemýšlel/a jste někdy o vyučování matematiky v cizím jazyce?

 2. Zkoušel/a jste někdy učit studenty vyučovat matematiku v cizím jazyce?

 1. Spolupracoval/a jste někdy s katedrami cizích jazyků nebo matematiky? Pokud ano, o jaký druh spolupráce se jednalo?

 2. Slyšel/a jste někdy o dvojjazyčných modelech vzdělávání? Pokud ano, o kterých?


Současné názory

 1. Je důležité, aby učitel všeobecně vzdělávacího předmětu ovládal cizí jazyk? Proč? Proč ne?

 2. Kterou z výhod výuky předmětu v cizím jazyce pokládáte za nejdůležitější?

 3. Co považujete za největší překážku, pokud učitel a studenti nemluví stejným mateřským jazykem?


Očekávání

 1. 12. Myslíte si, že by bylo možné učit matematiku v cizím jazyce? Proč? Proč ne?

 2. Myslíte si, že by pro výuku matematiky bylo užitečné vyučovat ji v cizím jazyce? Proč? Proč ne?

 3. Myslíte si, že by pro výuku cizího jazyka bylo prospěšné, kdyby se matematika učila v cizím jazyce? Proč? Proč ne?

 1. 15*. Která témata v matematice se nejlépe hodí k výuce v cizím jazyce?


Profesní rozvoj

 1. Máte zkušenosti s výukou budoucích učitelů ve spolupráci s jiným oborovým didaktikem?

 2. Myslíte si, že výuka v cizím jazyce může být učiteli matematiky prospěšná?

 3. Myslíte si, že učitelům jazyků může být prospěšná spolupráce s učiteli matematiky? Proč? Proč ne?

 4. 19. Myslíte si, že by bylo užitečné pro Váš profesní rozvoj vyučovat matematiku v cizím jazyce? Proč? Proč ne?

 1. Vyžadovala by výuka matematiky v cizím jazyce změny didaktických postupů?


Znáte učitele, kteří vyučují matematiku v cizím jazyce? Pokud ano, mohli byste jim poslat tento dotazník?
Dotazník pro učitele matematiky/cizího jazyka na ZŠ a SŠ

(Otázky označené * jsou určeny jen pro učitele matematiky)


O vás

1. Učíte na druhém stupni základní školy nebo na střední škole (nebo učíte na druhém i třetím stupni)?

2. Které předměty učíte?

3. Kterými cizími jazyky mluvíte?

4. Jak byste ohodnotil/a vaši znalost cizího jazyka? (viz příloha)


Předchozí zkušenosti

5. Zeptal/a jste se někdy učitele cizích jazyků, jak se dá přeložit slovo nebo fráze z oblasti matematiky do cizího jazyka?

6. Zeptal se vás někdy vyučující cizího jazyka na význam nějakého slova nebo fráze z oblasti matematiky?

7.* Za jakých okolností jste vyučoval/a matematiku prostřednictvím cizího jazyka?

8. Je nějaká spolupráce mezi vámi a vyučujícími jazyků/matematiky? Pokud ano, o jaký druh spolupráce jde?

 1. Slyšel/a jste někdy o bilingvním modelu vzdělávání? Pokud ano, o jakém?


Vaše současné názory

10.* Je důležité znát cizí jazyk pro vaši výuku? Proč? Proč ne?

11. Kterou z výše zmíněných výhod vidíte jako nejdůležitější? Pokud je jich více, které?

12. Co považujete za největší překážku, pokud učitel a žáci nemají stejný mateřský jazyk?


Co očekáváte

13. Myslíte si, že by bylo možné vyučovat matematiku v cizím jazyce? Proč? Proč ne?

14. Myslíte si, že by pro výuku matematiky bylo prospěšné, aby se matematika učila v cizím jazyce? Proč? Proč ne?

15. Myslíte si, že pro výuku jazyka by bylo prospěšné, kdyby matematika byla vyučována v cizím jazyce? Proč? Proč ne?

16.* Která matematická témata jsou ideální pro výuku v cizím jazyce?


Profesní rozvoj

17. Zažili jste někdy vyučování ve spolupráci s učitelem jiného předmětu?

18. Myslíte si, že výuka v cizím jazyce může být učiteli matematiky prospěšná? Proč? Proč ne?

19. Myslíte, že pro učitele jazyků může být výhodná spolupráce s učitelem matematiky? Proč? Proč ne?

20.* Myslíte, že výuka matematiky v cizím jazyce může být užitečná pro váš profesní rozvoj?

21.* Myslíte si, že výuka matematiky v cizím jazyce může znamenat změnu metod, na které jste zvyklý/á?

22. Jaké předchozí vědomosti potřebuje učitel nebo budoucí učitel pro výuku v cizím jazyce?

23. Myslíte si, že nutné předchozí vědomosti jsou rozdílné, pokud jazyk výuky je pro žáka mateřským jazykem a pro učitele cizím jazykem? Proč? Proč ne?

24. Jak lze získat potřebné dovednosti?


Znáte nějaké učitele, kteří učí matematiku v cizím jazyce? Pokud ano, zašlete jim, prosím, kopii tohoto dotazníku.


Copyright © by MA˛ThE-TE-AMO Project - All Rights Reserved.